Asiakkuuksien organisoituminen ja nimitykset 1.6.2020 alkaen

2.6.2020

Asiakkuuksien organisoituminen ja nimitykset 1.6.2020 alkaen

Asiakkuuksien organisoituminen ja nimitykset 1.6.2020 alkaen

1.6.2020 15:00

Sivun sisältö

Asiakkuuksissa on tehty seuraavat nimitykset 1.6.2020 alkaen:

Yritysasiakkaat-toiminnon vetäjäksi on nimitetty Mikko Lempiäinen, eMBA. Mikko vastaa oman toimen ohella myös suurasiakkaat-yksikön vetämisestä. Mikko siirtyy tehtävään Etelä-Suomen alueen aluejohtajan tehtävästä, ja hän on toiminut aikaisemmin mm. Pohjolassa aluejohtajana sekä eri tulosyksiköiden johtajana.

Etelä-Suomen alueen aluejohtajaksi on nimitetty Laura Miettunen, VTM. Laura siirtyy tehtävään Etelä-Suomen alueen myyntijohtajan tehtävästä, ja hän on toiminut Fenniassa aikaisemmin mm. omaisuuskorvaukset-yksikön palvelujohtajana.

Palvelumallit ja konseptit, Marianna Ahola, MSc. on nimitetty Concept manageriksi vastaamaan Asiakkuudet-toiminnon henkilö- ja yritysasiakkaiden myynnin, hoidon ja asiakaspalvelun toimintamallien kehityksestä sekä positiivisen asiakaskokemuksen varmistamisesta. Marianna on toiminut aikaisemmin Concept managerina yritysasiakkaat-toiminnossa. Marianna raportoi suoraan konsernin asiakkuusjohtaja Mika Aholle ja hän on Asiakkuudet-toiminnon johtoryhmän jäsen.

Contact Center, KT Outbound ja Yrityspalvelukeskus (YPK) on yhdistetty, ja niistä muodostuu jatkossa kaksi uutta vastuualuetta nimeltään Contact Center IN ja Contact Center OUT. IN-toiminnon vastuulla on henkilö-ja yritysasiakkaiden asiakaspalvelu niin puhelin- kuin kirjallisten asiakaspalvelukanavien osalta. OUT-toiminnon vastuulla on olemassa olevien henkilö- ja yritysasiakkaiden aktiivinen kontaktointi ja lisämyynti.

Samassa yhteydessä käsiteltiin myös suunniteltuja muutoksia konttoreilla työskentelevien yritysneuvojien sijoittumiseen Asiakkuudet-toiminnon sisällä. Konttoreilla asiakaspalvelussa työskentelevistä yritysneuvojista osa siirtyy alueiden organisaatioista osaksi henkilöasiakkuuksia.

Contact Center IN -palvelun palvelujohtajaksi on nimitetty Anna Wörlund

– Henkilöasiakkuuksien palvelupäälliköksi on nimitetty Susanna Nousiainen
– Yritysasiakkuuksien palvelupäälliköksi on nimitetty Hanne Kalliomäki

Contact Center OUT -palvelun palvelujohtajaksi on nimitetty Jukka Hyvärinen

– Henkilöasiakkuuksien palvelupäälliköksi on nimitetty Jenni Jyrkinen
– Yritysasiakkuuksien palvelupäälliköksi on nimitetty Aleksi Virkki

Molempien Contact Center -yksiköiden palvelujohtajat raportoivat henkilöasiakkaat-toiminnon vetäjälle Jarkko Mattiselle.

Näillä toimilla ja nyt tehdyillä nimityksillä kehitämme Asiakkuuksien toimintaa, selkeytämme sisäisiä vastuita ja työnjakoa sekä nopeutamme ja tehostamme Fennian myyntiprosessia.

Olen tavoitettavissa, mikäli teillä on kysymyksiä sekä ideoita erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamiseksi.

Mika Aho