Historia

 

Historiaa

Vuonna 1969 yhteiskunta ja vakuutusmaailma olivat hyvin erilaiset kuin nykyään. Työntekijöiden kuuluminen ammattiyhdistykseen oli harvinaisempaa ja jäsenet kuuluivat suoraan Vakuutusväen liittoon.

Eri yhtiöissä oli kuitenkin erilainen yrityskulttuuri ja katsottiin paremmaksi että jokaisella yhtiöllä on oma jäsenyhdistys ja nämä yhdistykset ovat sitten liiton jäseniä. Näin ammattiyhdistystoiminta tuli lähemmäksi jäsenistöä ja jokainen pääsi paremmin vaikuttamaan toimintaan.

Fennian Toimihenkilöt on perustettu 28.2.1969 ja johtokunnan ensimmäinen järjestäytymiskokous pidettiin Helsingissä 18.4.1969. (Perustajajäsenemme Toini Lehmukselan muistelukirjoitusta mukaellen)

 

Nyt

Fennian Toimihenkilöyhdistys on jäseniään varten ja jäsenistömme onkin nykyään yhä aktiivisemmin ollut järjestetyssä toiminnassa mukana.

Johtokuntana haluamme olla lähellä ja helposti tavoitettavissa. Yhdessä saamme asioita eteenpäin. Aktiivisen jäsenistömme ansiosta voimme hoitaa puutteita, epäkohtia ja tärkeitä työoloja parantavia asioita, yhdessä.